Etički kodeks HDS-a

Veliko vijeće Hrvatske demokršćanske stranke na sjednici održanoj 25. studenoga 2017. godine u Zagrebu usvojilo je ETIČKI KODEKS kojim se propisuje i upućuje članstvo Hrvatske demokršćanske stranke na ponašanje u međusobnim odnosima sa drugim osobama, a sve u skladu socijalnom nauku katoličke crkve, kao i u skladu deklaracija o pravima čovjeka i građana, a odnose se na ravnopravnost svih članova stranke, dobro ponašanje, međusobno uvažavanje i toleranciju, razum i razboritost, poštenje, istinu i pravdu, kao osnovnih vrijednosti kojih se trebaju pridržavati svi članovi HDS-a.

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Etički Kodeks HDS –a (u daljnjem tekstu: Kodeks) se temelji na načelu suverene jednakosti svih svojih članova u provođenju etičkih načela ponašanja dužnosnika i članova HDS-a u daljnjem tekstu: članovi HDS-a).
Kodeksa su se obvezni pridržavati i osobe koje nisu članovi HDS-a ako politički djeluju za HDS.

Članak 2.

Članovi HDS-a prihvaćaju načela ponašanja ovim Kodeksom kao svoja osobna načela, te način ponašanja u HDS-u i u svakodnevnom životu.

Članak 3.

Svi članovi HDS-a će poticati domoljublje, čovjekoljublje, poštenje, pravednost, istinu, odgovornost i kulturu dijaloga sukladno načelima ovog Kodeksa.

II ETIČKA NAČELA HDS-a

Članak 4.

Usvajanjem i stupanjem na snagu ovog Kodeksa, svi članovi HDS-a su se obvezni pridržavati propisanih pravila, čuvati svoj osobni ugled i ugled drugih članova HDS-a.
Članovi HDS-a dužni su poštivati ljudska prava i slobode, dostojanstvo svake osobe, postupati humano, te pomagati onima kojima je potrebna tuđa pomoć.

Članak 5.

Dužnost članova HDS-a je političke stavove promicati argumentirano, istinito, provjereno i kulturnom dijalogu, a pri tomu ne mogu svoje osobne stavove u javnosti iznositi kao stavove politike HDS-a.

Članak 6.

Svi članovi HDS-a slobodno, jasno i argumentirano iznose svoja mišljenja i prijedloge o pitanjima važnim za djelovanje i vođenje politike HDS-a. Suprotstavljena mišljenja iznose se argumentirano, bez omalovažavanja drugih mišljenja i prijedloga.
Članovi HDS-a obvezni su poštivati i provoditi odluke koje donose tijela HDS-a.

Članak 7.

U javnim istupima istupaju dužnosnici HDS-a, a ostali članovi HDS-a uz prethodnu suglasnost nadležnih tijela i dužnosnika HDS-a. Dužnosnici kao i svi članovi u javnim nastupima, govorima ili pisanim tekstovima kojima se obraćaju javnosti dužni su se pridržavati načela ovog Kodeksa.

Članak 8.

Članovi HDS-a svoj položaj u stranci, a u svakodnevnom životu funkciju ili poslove koje obavljaju vezano uz radni odnos ili stjecanje prihoda, ne smiju zlorabiti za stjecanje koristi za sebe, svoju obitelj ili drugu osobu, za utjecaj na donošenje političke odluke, ili odluke zakonodavne, izvršne ili sudbene vlasti, niti utjecati na donošenje odluka ili poticati na bilo koju radnju koje je suprotna Zakonskim propisima.

Članak 9.

U duhu načela ovog Kodeksa, međusobni odnosi članova HDS-a temelje se na kolegijalnosti i suradnji, solidarnosti, uzajamnom poštovanju i uvažavanju, povjerenju, pomaganju, pristojnosti i strpljenju.
Članovi HDS-a dužni su razmjenjivati informacije važne za djelovanje i politiku HDS-a, izvješćivati tijela HDS-a o događaju, podatku i drugoj informaciji važnoj za politiku HDS-a, sudjelovati u radu u temeljnoj organizaciji i u tijelima HDS-a u koja su izabrani, plaćati članarinu ukoliko se donose odluka o prikupljanju iste, te na druge načine doprinositi radu HDS-a (primjerice: sudjelovati u tematskim konferencijama, izradi i provedbi projekata, donacijama, sudjelovati u kreiranju politike svojim stručnim znanjima, inicijativama, u provedbi organizacije skupova i drugih aktivnosti HDS-a, sudjelovati u akcijama u lokalnoj zajednici, propagandi aktivnosti HDS-a, i sl.)

Članak 10.

Načela ovog Kodeksa odbacuju:

 • sve što se protivi načelima ovog Kodeksa,
 • sve što se protivi časti i ugledu člana HDS-a,
 • pozivanje na nacionalnu, rasnu ili drugu netrpeljivost ili nasilje,
 • bilo koji oblik diskriminacije,
 • nasilničko ponašanje,
 • omalovažavanje i vrijeđanje druge osobe,
 • iznošenje neistine i neprovjerene informacije, te prenošenje zlonamjernih glasina,
 • javno istupanje kojim se omalovažavaju članovi HDS-a, HDS ili se na bilo koji način nanosi šteta HDS-u,
 • nepoštivanje Ustava RH, Statuta HDS –a i drugih akata HDS-a, odluka tijela HDS-a, utvrđenih protokola zasjedanja na tijelima, Saboru i drugim skupovima HDS-a,
 • u svakodnevnom životu postupati suprotno propisima.

Članak 11.

Članovi HDS-a ne smiju iznositi u javnosti podatke i informacije o radu tijela HDS-a, o odlukama tijela HDS-a,o planovima i akcijama HDS-a ili o drugim činjenicama prije nego što nadležno tijelo HDS-a odredi da mogu postati dostupni javnosti.

III. ETIČKO POVJERENSTVO

Članak 12.

Za provedbu ovoga Etičkog Kodeksa osniva se Etičko povjerenstvo HDS-a.
Etičko povjerenstvo ima 5 članova koje imenuje Predsjedništvo HDS-a na mandat od 4 godine.
Članovi povjerenstva između sebe biraju predsjednika na prvoj sjednici.

Članak 13.

Etičko povjerenstvo obavlja sljedeće poslove:

 • daje mišljenje o sadržaju Kodeksa i o načinu njegove primjene,
 • promiče etička načela,
 • prima pritužbe na ponašanja članova HDS-a i utvrđuje njihovu osnovanost,
 • daje odgovore podnositelju pritužbe u roku od 30 dana od primitka pritužbe,
 • izvješćuje o pritužbi predsjednika ogranka/podružnice HDS-a protiv čijeg je člana pritužba podnesena,
 • u slučaju osnovanosti pritužbe, u roku od 8 dana istu prosljeđuje Časnom sudu HDS-a radi provedbe postupka stegovne odgovornosti,
 • prati primjenu Kodeksa te predlaže njegove izmjene i dopune,
 • Izvješćuje Predsjedništvo HDS-a o podnesenim pritužbama,
 • podnosi godišnje izvješće Velikom vijeću i Predsjedništvu HDS-a o povredama Kodeksa,
 • predlaže Predsjedništvu HDS-a donošenje poslovnika o radu Etičkog povjerenstva.

IV. ODGOVORNOST ČLANOVA HDS-a ZA POVREDU KODEKSA

Članak 14.

Za povredu odredaba ovoga Kodeksa članovi HDS-a odgovaraju pred Časnim sudom HDS-a.
Postupak za utvrđivanje odgovornosti za povredu ovoga Kodeksa pokreće se podnošenjem pritužbe Časnom sudu HDS-a.
Časni sud donosi odluku u roku od 30 dana od dana zaprimanja pritužbe.

Članak 15.

Za povredu Kodeksa članu HDS-a može se izreći:

 • usmena opomena,
 • pisana opomena,
 • javna opomena koja se objavljuje u ogranku/podružnici čiji je član,
 • opomena pred isključenje iz HDS-a,
 • isključenje iz HDS-a.

Protiv odluke Časnog suda HDS-a, podnositelj pritužbe i član HDS-a kojemu je izrečena jedna od mjera iz stavka 1. ovoga članka mogu izjaviti prigovor Predsjedništvu HDS-a u roku od 15 dana od dana primitka prvostupanjske odluke.
Predsjedništvo HDS-a odlučit će o prigovoru u roku od 30 dana od dana dostavljanja prigovora.
Odluka Predsjedništva HDS-a je konačna.

PREDSJEDNIK HDS-a
prof. dr. sc. Goran Dodig

U Zagrebu, 25.11.2017. godine

Odgovori

Hrvatska Demokršćanska Stranka koristi kolačiće da bi osigurali prilagođeno i bolje iskustvo korištenja web stranice.​ Više o pravilima o kolačićima pročitajte ovdje.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close