IZBORI 2016

HDZ i HDS potpisali su ugovor o izbornoj suradnji za prijevremene parlamentarne izbore. Tom prilikom je predsjednik HDS-a Goran Dodig kratko izjavio da je suradnja s HDZ-om u desetoj izbornoj jedinici od strateškog interesa za HDS i što je još važnije za političke prilike za sve što iz tog proizlazi za Republiku Hrvatsku.

 

IZBORNA NAČELA 2016′

1.  NAČELO  POVJERENJA     
Hrvatsko društvo je zadnjih godina izloženo nedopustivim podjelama po brojnim osnovama što se očituje sveopćim nepovjerenjem naroda prema vlasti, ali i nepovjerenjem među društvenim skupinama. U takvim okolnostima DOMOLJUBNA koalicija svojim postupcima mora pokazati da obnašatelji društvenih funkcija na svim razinama su zaduženi da rade za narod a nipošto isključivo za svoje interese. Osim toga, treba pokazati da ni jedna društvena skupina ne smije biti dovedena u nejednak položaj u odnosu na ostale. To je prva i temeljna pretpostavka uspostave povjerenja i zajedništva da bi Hrvatska započela rješavati nagomilane probleme.  
2. NAČELO OPSTOJNOSTI     
2.1   Demografska obnova-pronatalitetna politika     
Sadašnji demografski trendovi puno više su od upozoravajućih i cjelokupna politika u Hrvatskoj mora imati za cilj pronatalitetnu sastavnicu i zbog sadašnjih i zbog budućih generacija, ali i zbog Hrvatske Države i njene opstojnosti.     
2.2  Iznimna zaštita dobara neophodnih za život.     
VODA, HRANA, PROSTOR!!!  
Za opstojnost hrvatske države i hrvatskog naroda od iznimne su važnosti dobra važna za život kao takova. Shodno tome ta dobra ne smiju biti dovedena u pitanje nikakvim niti bilo čijim interesima.     
3.  NAČELO GOSPODARSKE SAMOODRŽIVOSTI     
3.1.  Kvalitetna proizvodnja     
Pod pojmom „kvalitetna proizvodnja“ podrazumijevamo organiziranu proizvodnju kroz model malog i srednjeg poduzetništva posebice proizvoda koji se temelje na prirodnim stručnim potencijalima koje Hrvatska ima. U tom kontekstu državne institucije moraju na razne načine pripomoći tim subjektima u smislu njihovog okrupnjivanja i zajedničkih nastupa na često puta neprincipjelnom globalnom tržištu uz druge mjere zaštite od često puta lažne tržišne utakmice.  
/mjere kontrole uvozne robe itd/     
3.2.  Uslužne djelatnosti    
Ovdje prvenstveno mislimo na turizam, no ne smijemo zanemariti ni druge uslužne sadržaje, ali turizmu treba dati strateški značaj.     
3.3.  Moderne tehnologije     
Znanstveno – stručni potencijali u hrvatskoj nisu mali, štoviše. Zbog toga institucije države moraju osmisliti i pripomoći organizirati i poduprijeti razvoj i primjenu modernih tehnologija.     
4.   NAČELO ENERGETSKE NEOVISNOSTI     
4.1   Proizvodnja električne energije  
4.2    Obnovljivi i dopunski izvori energije    
Nužno se zapitati kako to da su svi obnovljivi i dopunski izvori energije u Hrvatskoj u vlasništvu stranaca te da je cijena tako proizvedene energije skuplja i da je plaćaju građani i poduzeća.   
5.   NAČELO SAMOOBRANIVOSTI   
5.1  Redefinirati vojni obrambeni sustav    
Osim što je vojna komponenta Hrvatskog obrambenog sustava iznimno važna u stanjima moguće ugroze, ona ima izniman psihološko, socijalno i domoljubni značaj.  
5.2  Razraditi dugoročnu strategiju nacionalne sigurnosti  
Ova se potreba nezaobilazno nameće imajući u vidu stanje sigurnosti na globalnoj razini i na kraju ipak činjenicu da je svaka država najodgovornija za stanje sigurnosti u svom dvorištu te da je nerealno očekivati da će taj problem riješiti netko drugi.     
6.   NAČELO IZBALANSIRANE DRŽAVNE ODGOVORNOSTI I VLASNIŠTVA KADA SU U PITANJU:     
6.1  Zdravlje    
Zdravlje odnosno zaštita zdravlja predstavlja jedno od najvažnijih domena osobne i kolektivne odgovornosti. Zbog toga princip solidarnosti predstavlja temelj kolektivne odgovornosti za zdravlje. U tom djelu država naprosto mora imati nedvosmislene stavove i rješenja. Dakako to ne isključuje participaciju privatnog sektora u svemu tome, no nipošto stvaranja nejednakosti između privatnog i državnog kada su u pitanju izvori finaciranja ta dva modela.   
6.2  Obrazovanje    
6.3  Informacije TV, Radio     
7.   NAČELO MONETARNOG SUVERENITETA I FISKALNE PRILAGODLJIVOSTI REALNIM PRILIKAMA    
7.1.  Monetarni suverenitet    
Ulaskom u E.U. Hravatska je prihvatila brojna ograničenja na različitim segmentima organizacije države. No praksa u E.U. pokazuje da različite države imaju različita rješenja koja su prilagođena specifičnostima te drugim karakteristikama tih društava ali i njihovim interesima. /Danska, Švedska/ Za svaku državu je suverenitet iznimno važan u svakom pogledu. Suverenitet nije prepreka za suradnju, usvajanje zajedničkih kriterija i opće dobro, no jeste zaštita nacionalnih interesa.

 

7.2.  Fiskalna prilagodljivost i fiskalna odgovornost 

 
Obje ove činjenice proizlaze iz realnog stanja svake države. Nametnuti kriteriji sa strane govore ili o nesposobnosti vlade određene države ili o nepoštivanju određenih institucija koje se nalaze izvan države i dakako izostanku odgovornosti za možebitne greške.    
8. NAČELO DEMOKRŠĆANSKOG KONCEPTA RADA I KAPITALA   
8.1  Rad  
Rad je prirodno stanje i pravo čovjeka. No rad je i odgovornost i psihološka potreba. Rad je danas i tržišna kategorija. Ta činjenica se ne smije negirati niti izbjeći. Stoga demokršćanstvo nudi poseban odnos na relaciji vlasnik – radnik. Taj odnos uvažava interes i vlasnika-poduzetnika i radnika. Na žalost taj odnos se pretvorio u borbeni i nepomirljivi odnos sindikata i vlasnika u kojem nema osjetljivosti za drugoga.  
Demokršćanstvo rješenje vidi u podjednakom zadovoljavanju interesa obje strane. Rad omogućava radniku da pristojno živi, a poslodavcu da oplođuje svoj kapital no do određenih granica kako se ne bi dogodilo da rezultati radničkog rada u jednom trenutku postanu tolika vrijednost da pojedinac bude jači od države te da njegov utjecaj na život građana postane toliko snažan da ga više nije moguće kontrolirati. Radikalni individualizam treba postupno zamjeniti razumjevanjem i umjerenošću.    
8.2. Kapital    
Kapital je sredstvo za kvalitetano življenje. Kapital nije sam sebi svrhom. Stoga je nužno poticati privatno poduzetništvo i privatno vlasništvo, no i stvoriti kontrolne mehanizme kako se kapital nebi nametnuo i zagospodario čovjekom, umjesto čovjek kapitalom.    
8.3.  Socijalna država-jedna od ustavnih odrednica    
Kao rezultat navedenog moguće je ostvariti i prosperitetno društvo ali i socijalnu državu sa svim njenim atributima.

 

Prof.dr.sc. Goran Dodig
 
 
 

Odgovori

Hrvatska Demokršćanska Stranka koristi kolačiće da bi osigurali prilagođeno i bolje iskustvo korištenja web stranice.​ Više o pravilima o kolačićima pročitajte ovdje.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close